De Taalunie biedt sinds kort een online archief aan van de vroegere onderwijstijdschriften VONK, Moer, Tsjip / Letteren en Alfanieuws.  Alle afleveringen van deze tijdschriften, die tegenwoordig niet meer verschijnen, kunnen via de website van de Taalunie, Taaluniversum, worden doorzocht, doorbladerd en gedownload. Klik hier voor toegang tot het volledige archief.

De Koninklijke Bibliotheek heeft op 3 april 2013 de website boeken.kb.nl gelanceerd. De site geeft vrij toegang tot 80.000 door Google gedigitaliseerde boeken uit de periode 1700-1870, waaronder romans, verhalen- en liedbundels, kinderboeken, historische, juridische, religieuze en wetenschappelijke werken uit het Nederlands taalgebied. De komende maanden zal de website worden uitgebreid met nog eens 80.000 auteursrechtvrije teksten uit de 18e en 19e eeuw waardoor in 2014 het door de KB en Google gestelde doel van 160.000 titels zal worden bereikt. Dit dankzij een productieproces waarbij maandelijks vijfduizend boeken uit de KB door Google Nederland worden gescand en full text doorzoekbaar gemaakt.

Eerder al introduceerde de KB de websites Historische kranten (kranten.kb.nl) en Historische tijdschriften (tijdschriften.kb.nl), met materiaal uit de periodes 1618-1995 en 1850-1940. Alle drie de databanken zijn te benaderen vanaf de homepage van de bibliotheek, via de zoekbalk waarin ook de KB-catalogus vertegenwoordigd is. De gedigitaliseerde boeken zijn bovendien te vinden via Google, als onderdeel van Google Books.

Klik hier voor extra informatie over de digitaliseringsactiviteiten van de KB. En hier om meer te lezen over Google Books.

Tips om extra’s te halen uit de KB-boekensite vind je op het blog van onderzoeksjournalist Eric Hennekam.

AfbeeldingOok aankomend semester zijn er cursussen zoeken & vinden voor studenten Geesteswetenschappen. Je leert zoeken op internet en in de (digitale) bibliotheek, met zoekmachines of in vakspecifieke databases. Zo weet je relevante artikelen, boeken of e-books te vinden en materiaal te downloaden of lenen. Meld je aan!

De workshops zijn op 7, 14 en 26 februari, 12 en 21 maart en 11 april. Van 13-15 uur in het P.C. Hoofthuis, zaal 005 (begane grond). Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

De UBA biedt ook cursussen Refworks, Dropbox, Evernote, Google Docs, LinkedIn en meer! Voor het complete overzicht klik hier.

Afgelopen week werd tijdens de Dag van het Literatuuronderwijs in Rotterdam het Algemeen Letterkundig Lexicon gepresenteerd. Het bevat definities van meer dan 4000 begrippen uit de letteren, van specifieke concepten uit de academische literatuurwetenschap tot schijnbaar eenvoudige termen als ‘gedicht’, ‘roman’ of ‘rijm’. In druk zou het lexicon meer dan 2500 pagina’s beslaan. Online is het in zijn geheel te doorzoeken, alfabetisch, per lemma, of via thematische lijsten. Toegang tot het lexicon is gratis, via de DBNL.

Het Algemeen Letterkundig Lexicon komt voort uit twee bestaande lexica: het Lexicon van literaire termen (1980; 8ste druk 2007) en het Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek (2002). Behalve een geactualiseerde samenvoeging is dit nieuwe, digitale standaardwerk ook een work in progress waarin extra zoekfuncties, kruisverwijzingen en externe links nog zullen worden toegevoegd.

Meer lezen over het nieuwe lexicon? Klik hier.

AfbeeldingDeze zomer verscheen een nieuwe aflevering van het Journal of Dutch Literature. Alle artikelen zijn volledig digitaal toegankelijk. De inhoud van dit derde nummer:

  • Henriëtte Louwerse: Nymphs and Nymphets: How Hafid Bouazza Evokes Nabokov to Demand Artistic Freedom
  • Rick Honings, Arnold Lubbers: Dutch Institutional Reading Culture in the Early Nineteenth Century: An Exploration and a Comparison
  • Bettina Noak: Foreign Wisdom: Ethnological Knowledge in the Work of Franciscus Ridderus
  • Aukje van Rooden: Magnifying the Mirror and the Lamp: A Critical Reconsideration of the Abramsian Poetical Model and its Contribution to the Research on Modern Dutch Literature
  • Liesbeth Minnaard: Review: A Ghostly Presence: Colonial Memory in Contemporary Dutch Literature
  • Jeroen Dewulf: Zarathustra in Surinam: Albert Helman’s Prophecy of the ‘New Man’ in Zuid-Zuid-West (1926)

Afbeelding

Het interdisciplinaire, peer-reviewed tijdschrift De Zeventiende Eeuw, over de cultuurgeschiedenis van de 17e eeuwse Nederlanden, is behalve op papier nu ook in open acces beschikbaar. Met deze overgang kiest de redactie voor wereldwijde, vrije toegankelijkheid maar vooral: wereldwijde kennisuitwisseling. Bijbehorend streven is voortaan meer Engelstalige bijdragen op te nemen. De online-editie wordt uitgegeven door de Universiteitsbibliotheek Utrecht, in opdracht van de Werkgroep Zeventiende Eeuw en Uitgeverij Verloren. Oude jaargangen van De Zeventiende Eeuw werden al eerder digitaal beschikbaar via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en worden in de loop van 2012 ook toegankelijk gemaakt op de nieuwe website van het tijdschrift: http://www.de-zeventiende-eeuw.nl.

Afgelopen vrijdag lanceerde de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren de bibliotheek van Kees Fens (1929-2008). Het gaat om de inventarisatie van de ca. 7000 boeken die de literatuurcriticus en schrijver bij zijn overlijden in bezit had. De titels zijn alfabetisch geordend, dus niet volgens de opstelling in de boekenkasten, en zijn beschreven door studenten Neerlandistiek van de UvA, onder redactie van drs. Alice Doek, werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Behalve een verzameling van zijn meest dierbare boeken was Fens’ bibliotheek vooral een werkbibliotheek met als zwaartepunten Europese cultuur, geschiedenis en literatuur, het christelijk erfgoed, kunst en architectuur, poëzie en biografie. Lees meer over de boeken van Kees Fens op Neder-L of NRC.nl.

Op 20 februari overleed Neerlandicus, boekhistoricus en oud-conservator dr. Piet Verkruijsse (69). Al sinds de jaren zestig was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, eerst als student, kandidaat-assistent en assistent, later als medewerker, hoofdmedewerker en universitair docent bij de leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde. Verkruijsse  promoveerde in 1983 op een dissertatie over de zeventiende-eeuwse Zeeuwse kroniekschrijver Mattheus Smallegange. Hij eindigde zijn loopbaan als hoofddocent bij de leerstoelgroep Boekwetenschappen handschriftkunde (van 2002 tot 2008) en als conservator bij de Artis-Bibliotheek (van 2006 tot 2011), waar hij tot voor kort de rol van gastonderzoeker vervulde. Piet Verkruijsse werd bewonderd om zijn vakkennis en kritische, wetenschappelijke blik, vooral als docent en bibliograaf. Ook zijn actieve, vrijwel dagelijkse bijdragen aan het elektronisch tijdschrift Neder-L, waarvan de laatste van 10 februari dateert, zullen erg gemist worden. Op de site van Neder-L wordt Verkruijsse sinds gisteren door vrienden en collega’s herdacht, maar ook elders verschenen In Memoria, zie: NRC Boeken, Caraïbisch Uitzicht, Boekgeschiedenis.be, Textual Scholarship.nl, Informatieprofessional en FoliaWeb.

In de aanwinstenkast van de bibliotheek P.C. Hoofthuis deze week de verzameling lezingen en essays van emeritus hoogleraar Marita Mathijsen getiteld Vroeger is ook mooi (2011) over geschiedschrijving, wetenschapsbeoefening, de omgang met het verleden en de noodzaak dat verleden te kennen. Ook in de aanwinstenkast, eveneens met een bijdrage van prof. Mathijsen, het fraai vormgegeven P.A. de Génestet Levenslust en stervensmoed (2011), verschenen ter gelegenheid van de 150ste sterfdag van de dichter, predikant en voordrachtskunstenaar. Het bevat een selectie van De Génestets mooiste gedichten, brieven, een onbekende preek en zijn niet eerder uitgebrachte voordracht Over Poëzij. Meer nieuwe boeken: De Nederlandse erotische literatuur in 80 en enige verhalen (2011), verzameld door Elsbeth Etty; de poëziebloemlezing Alleen in mijn gedichten kan ik wonen (2011), samengesteld door Rob Schouten en Menno Wigman; Johan Reijmerinks studie over ‘vluchtige verschijningen in de poëzie van Martinus Nijhoff’: Er steeg licht op van beneden (2011); en de bijzondere publicatie De kamer van Leopold (2011) door Dick Halsema,  geschreven als prelude op diens Leopold-biografie en geheel gewijd aan de werkkamer van de dichter. Voor meer aanwinsten zie dit maandoverzicht.

Sinds tien dagen verschijnt als feuilleton op Neder-L de studie-editie in wording door UvA-medewerker Willem Kuiper van de Historie van Valentijn ende Ourson. Het gaat hier om de ‘Middelnederlandse’ vertaling van de laat-middeleeuwse Franse prozaroman Valentin et Orson. Middelnederlands tussen aanhalingstekens, omdat de oorspronkelijke Middelnederlandse vertaling verloren ging, aldus Kuiper: “Alle gedrukte zestiende-eeuwse exemplaren zijn stuk gelezen, per ongeluk verloren gegaan en sommige misschien ook wel bewust vernietigd.” De eerste acht hoofdstukken van zijn editie in wording  staan inmiddels online. De resterende 66 zullen in de loop van dit en volgend jaar verschijnen. Voor een volledige verantwoording van het project klik hier. Voor de tot nu toe verschenen Valentijn ende Orson-hoofdstukken klik hier.

N.B. Neder-L, het elektronisch tijdschrift voor de Neerlandistiek, is sinds kort ook te volgen op twitter via @NederLNL.

Blog Stats

  • 71,633 hits

Vakreferent op Twitter

Oeps: Twitter reageert niet. Wacht svp een paar minuten en ververs deze pagina.

RSS Onbekende RSS-invoer

  • Er is een fout opgetreden. De feed is waarschijnlijk uit de lucht. Probeer later opnieuw.

Archief

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.