You are currently browsing the monthly archive for april 2010.

Leestip vanuit de P.C. Hoofthuisbibliotheek: het extra dikke themanummer van het tijdschrift De Zeventiende Eeuw over vrouwen in het leven van dichter, musicus, kunstkenner en raadsheer van de stadhouders van Oranje: Constantijn Huygens (1596-1687). Onder hen Huygens’ moeder Susanna Hoefnagel (1561-1633), zijn twee zussen Geertruyd en Constance en echtgenote Susanna van Baerle (1599-1637), maar ook penvriendin Anna Maria van Schurman (1607-1678), ‘Winterkoningin’ Elizabeth Stuart (1596-1662), hertogin van Lotharingen Béatrix de Cusance (1614-1663) en schrijfster en wetenschapster Margaret Cavendish (1623-1673). Het themanummer is gekoppeld aan de tentoonstelling Vrouwen rondom Huygens in het Huygensmuseum Hofwijck en het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg in Voorburg, die duurt tot en met 27 juni 2010. In de tentoonstelling zijn brieven, gedichten, portretten en bezittingen van Huygens’ vrouwen bij elkaar gebracht die per thema (gezin, liefde, kunsten, wetenschap, hof en netwerk) worden belicht. Zo ontstaat een beeld van deze zestien uiteenlopende vrouwen en van vrouwen in het algemeen in de zeventiende eeuw. Klik hier voor details over de tentoonstelling en hier voor de inhoudsopgave van het themanummer Vrouwen rondom Huygens.

Vrouwen rondom Huygens, onder redactie van Els Kloek, Frans Blom en Ad Leerintveld, themanummer van De Zeventiende Eeuw, jrg. 25 (2009), nr. 2, Hilversum: Verloren, 2010.

Bij de Bijzondere Collecties van de UbA is nog tot en met aanstaande zondag een kleine tentoonstelling te zien ter ere van de honderdvijftigste geboortedag van Frederik van Eeden (1860-1932), een van de voormannen van de Beweging van Tachtig, mede-oprichter van De Nieuwe Gids (1885-1894) en auteur van het beroemde sprookje De kleine Johannes (1887), de psychologische roman Van de koele meren des doods (1900), dichtbundels als Het lied van schijn en wezen (1895-1922) en tal van andere literaire en autobiografische werken. De meeste van deze publicaties en ook de belangrijkste studies over Van Eeden zijn bewaard gebleven in de verzameling van het Frederik van Eeden-Genootschap die door de Bijzondere Collecties wordt beheerd. De tentoonstelling bestaat uit een keuze uit deze verzameling. Klik hier voor meer informatie en openingstijden.

Pas verscheen ook het jubileumnummer van het Jaarboek van het Frederik van Eeden-Genootschap, met bijdragen over Van Eeden als Tachtiger, schrijver, psychiater, droomdeskundige, wereldverbeteraar, politicus, mentor, als jongeling en oude man, als minnaar en vader. Centrale vragen in de stukken zijn: ‘In hoeverre zijn al deze aspecten van Van Eeden nu nog van belang? Kent men hem eigenlijk nog en zo ja, in welke hoedanigheid dan vooral?’. Nieuwsgierig? Lees dan het nummer, getiteld 150 jaar Frederik van Eeden, in de bibliotheek P.C. Hoofthuis (plaatsnummer: 113: NED Tijdschrift). N.B. Een speciale website van één van de leden van het Genootschap belicht nog eens de veelzijdigheid van Van Eeden en geeft bovendien een agenda van evenementen rond zijn 150ste geboortejaar.

De meest recente wetenschappelijke publicatie over Frederik van Eeden is afkomstig van Leonieke Vermeer die op 21 januari 2010 in Groningen promoveerde op het proefschrift Geestelijke lenigheid. De relatie tussen literatuur en natuurwetenschap in het werk van Frederik van Eeden en Felix Ortt, 1880-1930Vermeer laat zien wat er gebeurt met begrippen als ‘evolutie’, ‘energie’, ‘entropie’ en ‘de vierde dimensie’ wanneer deze hun wetenschappelijke context verlaten en in romans, gedichten of filosofische beschouwingen terechtkomen, met speciale focus op het werk van Van Eeden en Ortt (1866-1959). Het proefschrift is in zijn geheel voor iedereen digitaal toegankelijk via deze link.

Extra: dossier Frederik van Eeden (1860-1932) door de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag

Vrijdagmiddag 9 april werd in Leeuwarden de website www.sirkwy.nl gelanceerd, geheel gewijd aan de Friese letteren en haar schrijvers, voorzien van een lezersplatform, met volop mogelijkheid om te reageren, én een digitale bibliotheek waarin ruim 80 Friese boeken (proza, non-fictie en geschiedenis) integraal zijn opgenomen, van De silveren rinkelbel door Waling Dykstra (1956) tot Sitebuorren myn eigen paradys van Auck Peanstra (2007). Vijftig titels uit deze ‘Digitale Biblioteek Fryske Literatuer‘ (DBFL) worden binnenkort bovendien via printing-on-demand opnieuw leverbaar gemaakt. De reeks wordt uitgebracht onder de titel De Nye Bibliotheek en uitgegeven door het imprint TDE, een samenwerkingsverband van het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar, de DBNL en uitgeverij Elikser.  Een aantal titels komt daarnaast ook als e-book beschikbaar.
De DBFL is ontwikkeld in samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) die afgelopen vrijdag haar eigen, nieuwe afdeling Friese literatuur opende.

Afgelopen maanden zijn de boeken- en tijdschriften uit de collecties Nederlandse taal en cultuur (113), Friese en Afrikaanse taal en letteren (114 en 279) en Neolatijn (103) verplaatst en opnieuw ingedeeld. Waar de boeken van Nederlands en Neolatijn voorheen noodgedwongen kastruimte deelden zijn ze nu in aparte clusters ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de tijdschriften en brochures van Nederlands en Neolatijn, alsook van Fries en Afrikaans: waar die eerst waren samengevoegd zijn ze nu per vakgebied geordend, d.w.z. bij de bijbehorende boekencollecties geplaatst. Binnen die boekencollectie is bovendien extra kastruimte gecreëerd voor de  deelgebieden Nederlandse Taalkunde (NT) en Taalbeheersing (TB).

Plattegrond:

Meer weten over de nieuwe collectie-indeling? Vraag het aan de vakreferent, of aan één van de medewerkers van Publieksdiensten in de P.C. Hoofthuisbibliotheek.

Sinds vorige week in de lucht: de mobiele versie van de UbA-website voor iPhone, Android en andere smartphones, UbA-mobiel, bereikbaar via: http://cf.uba.uva.nl/mobiel.

Op deze mobiele site kan je:
• de online publiekscatalogus raadplegen
• boeken uit het magazijn aanvragen
• geleende boeken verlengen
• adressen en openingstijden van bibliotheeklocaties vinden, m.b.v. Google Maps
• het laatste UbA-nieuws volgen via tweets

De komende tijd zal dit aanbod van mobiele diensten alleen maar worden uitgebreid. Suggesties zijn daarbij van harte welkom. Schroom dus niet je mening en ervaringen te delen, bijvoorbeeld met de UbA-coach.

Meer weten over UbA-mobiel? Kijk naar deze presentatie van Lukas Koster (hoofd afdeling Bibliotheeksystemen), of dit blogbericht van FMG-informatiespecialist Janneke Staaks.

In maart en april zijn op diverse UbA-locaties nieuwe printers en kopieermachines geplaatst. Hoewel de apparaten nog niet overal optimaal functioneren zijn er alvast een aantal voordelen te noemen, zoals de mogelijkheid om vanaf deze kopieermachines gratis te scannen naar een USB-stick. Op de UB aan het Singel is vanaf deze week een speciale kopieerregeling voor medewerkers van kracht: i.v.m. de nieuwe apparatuur – die niet met toegangscodes, maar alleen op chipknip werkt – worden bij de balies van de verschillende collecties chipkaarten beschikbaar gesteld waarmee alsnog gratis – d.w.z. op kosten van de UB – kan worden gekopieerd.

Blog Stats

  • 71,642 hits

Vakreferent op Twitter

Oeps: Twitter reageert niet. Wacht svp een paar minuten en ververs deze pagina.

RSS Onbekende RSS-invoer

  • Er is een fout opgetreden. De feed is waarschijnlijk uit de lucht. Probeer later opnieuw.

Archief

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.