You are currently browsing the tag archive for the ‘Neder-L’ tag.

Sinds tien dagen verschijnt als feuilleton op Neder-L de studie-editie in wording door UvA-medewerker Willem Kuiper van de Historie van Valentijn ende Ourson. Het gaat hier om de ‘Middelnederlandse’ vertaling van de laat-middeleeuwse Franse prozaroman Valentin et Orson. Middelnederlands tussen aanhalingstekens, omdat de oorspronkelijke Middelnederlandse vertaling verloren ging, aldus Kuiper: “Alle gedrukte zestiende-eeuwse exemplaren zijn stuk gelezen, per ongeluk verloren gegaan en sommige misschien ook wel bewust vernietigd.” De eerste acht hoofdstukken van zijn editie in wording  staan inmiddels online. De resterende 66 zullen in de loop van dit en volgend jaar verschijnen. Voor een volledige verantwoording van het project klik hier. Voor de tot nu toe verschenen Valentijn ende Orson-hoofdstukken klik hier.

N.B. Neder-L, het elektronisch tijdschrift voor de Neerlandistiek, is sinds kort ook te volgen op twitter via @NederLNL.

Neder-L, het elektronische tijdschrift voor de Neerlandistiek, is er nu ook in blogformaat. In plaats van twee keer per maand zullen de nieuwsberichten voortaan meermalen per week, zo niet dagelijks, verschijnen. Of de oude e-mailbulletins en webversie van Neder-L daarmee zullen verdwijnen is nog niet duidelijk. Voorlopig blijven het nieuwe blog- en oude webformaat naast elkaar bestaan. Maar het blog biedt belangrijke voordelen, want niet alleen is het actueler, maar ook beter doorzoekbaar en voorzien van doorklikbare links. Bekijken dus!

Afgelopen week verscheen een nieuwe aflevering van Neder-L, het algemeen elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, met ditmaal een lange column van UvA-mediëvist Willem Kuiper, getiteld “Wiki-wijs”, waarin hij collega’s oproept mee te werken aan een Wiki over de Middelnederlandse letteren. Kuiper legt uit:

Ik heb geen enkel bezwaar tegen literatuurgeschiedenissen als ‘Stemmen op Schrift’ en ‘Het gevleugelde woord’, omdat die boeken een doelgroep bereiken en enthousiasmeren zonder welke wij als historische wetenschap absoluut ten dode opgeschreven zijn. Dankzij die twee boeken van inmiddels zeer bekende Nederlanders tellen wij nog mee. Nog..
Maar dat neemt niet weg dat de behoefte aan feitelijke Middelnederlandse informatie nog even groot is. In hoeveel (fragmenten van) handschriften is de ‘Borchgrave van Couchy’ bewaard gebleven? Wanneer, waar, waarvoor en voor wie zijn die handschriften geschreven? Hoe verhoudt de Middelnederlandse tekst zich tot de Oudfranse brontekst? En wat is de relatie met de ‘Florigout’ en de ‘Hughe van Bordeeus’? Want die relatie is er ondubbelzinnig.
Er zal de komende jaren geen geld zijn om een dergelijk boek te maken, laat staan dat te vertalen. Als wij willen dat de middelbare scholen in Nederland en Vlaanderen over betrouwbare informatie kunnen beschikken over de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen dan zullen de specialisten zich moeten aanmelden bij ‘Wikipedia’ en artikelen gaan schrijven. Dat zal niet altijd even gemakkelijk gaan, want de tekst is niet van ‘jou’. Iemand anders kan die tekst veranderen.
Mijn ervaringen tot op heden zijn ronduit positief. Ik denk écht dat het mogelijk is om ‘Wikipedia’ te gebruiken als een platform om academische kennis van de Middelnederlandse letterkunde aan te bieden, mede in de hoop dat die dan ‘automatisch’ vertaald wordt in andere Europese talen.

Kuiper deed zijn ervaringen op bij de redactie van het digitale Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT). Hij voorzag de database van Wikipedia-links en Google Earth-markeringen, “zodat je jezelf direct vanuit het REMLT naar de gezochte stad kon teleporteren.” Verder verwijst hij naar het Album Giblant en de gedigitaliseerde versie van de Droyens Allgemeiner Historischer Handatlas uit 1886: “een godsgeschenk.”

Blog Stats

  • 71,630 hits

Vakreferent op Twitter

Oeps: Twitter reageert niet. Wacht svp een paar minuten en ververs deze pagina.

RSS Onbekende RSS-invoer

  • Er is een fout opgetreden. De feed is waarschijnlijk uit de lucht. Probeer later opnieuw.

Archief

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.