You are currently browsing the tag archive for the ‘Readers Online’ tag.

Twee jaar geleden startte de Universiteitsbibliotheek het pilot-project Readers Online. Inmiddels is de pilot uitgegroeid tot een volwaardige dienst die voor de Faculteiten Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen dit semester ruim vijftig digitale readers heeft gemaakt. Voor een overzicht van titels, klik hier. Voor Nederlandse taal en cultuur zijn dit keer drie grote syllabi opgenomen:

ALW2: Inleiding Literatuurtheorie , Literatuurgeschiedenis 1100-1800 Context en Wetenschapsfilosofie FWG Neerlandistiek.

De readers zijn toegankelijk voor alle studenten en medewerkers van de UvA die in het bezit zijn van een geldige UvAnetID. Voorwaarde is wel dat je computer zich bevindt binnen het zogeheten UvA- domein. Dit kan op twee manieren: 

Als je over UvAdsl beschikt zit je automatisch in het UvA-domein en kan je direct vanuit Blackboard de reader raadplegen. Als je een andere internetprovider gebruikt is het UvA-domein alleen toegankelijk via het downloadbare programma UvA-vpn. De benodigde handleiding en gratis sofware vind je hier. Let op: bij het installeren van UvA-vpn moet je eenmalig gegevens over je verbinding invoeren. Informatie hierover staat op de downloadpagina.

Extra: om de teksten uit de digitale readers te kunnen openen heb je versie 6 of hoger van Adobe Acrobat Reader nodig. Deze is hier te downloaden.

Op dit moment wordt door medewerkers van de Universiteitsbibliotheek de laatste hand gelegd aan de digitale readers die vanaf september op Readers Online te vinden zijn. Voor Nederlandse taal en cultuur zijn een zestal readers gemaakt t.b.v. de gelijknamige colleges: Historische tekstinterpretatie, Historisch overzicht van literaire en andere culturele Instituties, Kernmodule: letterkundig onderzoek in cultuurhistorisch perspectief, Kernmodule: literatuurbeschouwing en geschiedschrijving, Moderne Tekstinterpretatie, Theorie en geschiedenis van de journalistieke kritiek.

Thuis werken met de digitale reader:

Om thuis te kunnen werken met de digitale reader moet je student of medewerker van de UvA zijn en in het bezit van een geldige UvAnetID. Bovendien moet je computer zich bevinden binnen het zogenoemde UvA- domein. Dit kan op twee manieren:

Gebruik je UvA-inbel, of UvAdsl als internetverbinding, dan zit je automatisch in het UvA-domein en kun je direct vanuit Blackboard bij de reader komen.

Heb je een andere internetprovider, dan kun je via UvA-vpn toegang krijgen tot het UvA-domein. Daarvoor moet je eerst de UvAvpn software downloaden (eenmalig) om die vervolgens bij iedere sessie opnieuw te activeren. Zodra de UvAvpn software is geactiveerd kun je vanuit Blackboard de reader raadplegen.

Alle informatie over UvA-vpn vind je op de website van het informatiseringscentrum. De benodigde software is te vinden onder “Handleidingen en Software”. Bij het installeren van vpn moet je eenmalig gegevens over de verbinding invoeren. Informatie hierover vind je in de handleiding die je kan downloaden.

Om de teksten uit de reader te kunnen openen heb je versie 6 of hoger van Adobe Acrobat Reader nodig. Deze kan je hier downloaden.

Direct naar de readers:

Historische Tekstinterpretatie, Historisch overzicht van literaire en andere culturele instituties, Kernmodule: letterkundig onderzoek in cultuurhistorisch perspectief: voor 1800, Kernmodule: literatuurbeschouwing en geschiedschrijving, Moderne tekstinterpretatie en Theorie en geschiedenis van de journalistieke kritiek.

Afgelopen studiejaar ging bij de Universiteitsbibliotheek het proefproject Readers Online van start: voor de Faculteit Geesteswetenschappen werden 31 digitale readers gemaakt die op http://readersonline.uba.uva.nl kunnen worden bekeken. Vanwege een succesvol resultaat heeft de UB besloten het project dit studiejaar (2008/2009) voort te zetten. Als u een digitale reader wilt laten aanmaken kunt u zich aanmelden bij de contactpersoon FGW: Wilma Goossen, vakreferent Geschiedenis (w.j.goossen@uva.nl), onder vermelding van de titel van het college, een schatting van het aantal deelnemende studenten en van het aantal teksten in de reader. Gezien de nog beperkte capaciteit van de nieuwe dienstverlening geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Op dit moment kunnen ongeveer vijftig aanvragen worden gehonoreerd.

Readers Online – hoe werkt het?

Zodra u zich bij de contactpersoon FGW heeft aangemeld hoort u zo spoedig mogelijk of uw reader in de planning kan worden opgenomen en met welke punten u rekening moet houden. Vervolgens levert u uw literatuurlijst aan. Daarin kunt u zowel naar gedrukte als elektronische teksten verwijzen. Het is ook mogelijk eigen, of webteksten in de reader op te laten nemen.

Aanlevering van de literatuurlijst geschiedt in een Endnote-file. Geen ervaring met Endnote? Geen nood, er is een korte handleiding beschikbaar, waarmee u zo aan de slag kunt. Voor vragen kunt u bovendien terecht bij uw eigen vakreferent Nederlands, Esther ten Dolle (e.m.tendolle@uva.nl).

De deadlines voor aanlevering van de literatuurlijst zijn:

vrijdag 18 juli – voor het eerste blok van het eerste semester.

vrijdag 12 september – voor het tweede blok van het eerste semester.

Nadat uw literatuurlijst als Endnote-file is aangeleverd begint de Universiteitsbibliotheek met het verzamelen van materiaal, het scannen van gedrukte literatuur en het opnemen van teksten in de digitale reader. U kunt vervolgens, vanuit Blackboard, op eenvoudige wijze een link naar de reader maken.

Beschikbaarheid

De reader blijft voor langere tijd online en kan worden hergebruikt voor colleges in de volgende jaren.

Readers Online is alleen beschikbaar vanaf een UvA-werkplek of binnen het UvA-domein, of thuis via UvAinbel/ UvAdsl, of met behulp van UvAvpn.

Auteursrechten

Zodra u een gedrukte of digitale reader laat maken, moet u rekening houden met de Auteurswet. Dit geldt overigens ook als u teksten op Blackboard plaatst. In beide gevallen moet toestemming worden gevraagd aan de auteursrechthebbende(n). Vaak dient een passende vergoeding voor het gebruik van de tekst(en) te worden betaald.

Auteursrecht vervallen

Het auteursrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van een auteur (of bewerker/ vertaler/ redacteur). Bij een rechtspersoon, of bij anonieme werken is dat 70 jaar na de eerste publicatie. In de praktijk houdt dit in dat de oorspronkelijke uitgave van Vondels Jephta uit 1659 vrij is van auteursrecht en zonder problemen in een reader gebruikt mag worden, maar dat de moderne uitgave ui 2004, bezorgd door J.W.H. Konst, nog auteursrechtelijke bescherming geniet.

Gebruik van korte gedeelten en korte werken t.b.v. onderwijs

Voor het overnemen van korte gedeelten uit publicaties en korte werken t.b.v. onderwijs luidt de Auteurswet als volgt (art. 16):

Bij deze overnames geldt dat er vooraf geen toestemming gevraagd hoeft te worden aan de auteursrechthebbenden. Wel moet een passende vergoeding voor het gebruik betaald worden.
Om het gebruik van korte gedeelten/ korte werken in onderwijs en onderzoek te vergemakkelijken heeft de VSNU een afkoopregeling (de zgn. Readerovereenkomst) afgeslopen met de Stichting PRO (belangenbehartiger Uitgeverijen). Dit houdt in praktijk in dat korte gedeelten/ korte werken zonder problemen in de readers kunnen worden opgenomen. Onder kort gedeelte/ kort werk wordt in de Readerovereenkomst verstaan:

A. Uit niet-literaire boekwerken: maximaal 10 duizend woorden, mits niet meer omvattend dan een derde deel van het geheel wordt overgenomen (N.B. bij meerdere gedeelten uit 1 niet-literair boekwerk mag de totale omvang dus niet boven de 10 duizend woorden uitkomen).

B. Uit tijdschriften en andere periodieke uitgaven met een niet-literaire inhoud:

maximaal 8 duizend woorden, mits niet meer omvattend dan een derde deel van de aflevering waaruit de tekst wordt overgenomen.

C. Uit literaire geschriften: maximaal 100 regels poezie of 2500 woorden proza, mits niet meer omvattend dan een tiende deel van het gehele oorspronkelijke werk.

Een uitgave van een in het kader van een universitaire plechtigheid gehouden mondelinge voordracht wordt – ongeacht het aantal woorden – beschouwd als een ‘kort werk’.

Niet-korte werken

Als u langere gedeelten in de digitale reader wilt laten opnemen dient u vooraf toestemming te vragen bij de Stichting Pro. Het verkrijgen van toestemming en het betalen van een passende vergoeding voor overname van een lang gedeelte is een zaak van de betrokken docent en/ of het onderwijsinstituut.

Blog Stats

  • 71,630 hits

Vakreferent op Twitter

Oeps: Twitter reageert niet. Wacht svp een paar minuten en ververs deze pagina.

RSS Onbekende RSS-invoer

  • Er is een fout opgetreden. De feed is waarschijnlijk uit de lucht. Probeer later opnieuw.

Archief

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.