You are currently browsing the tag archive for the ‘UvA Dare’ tag.

“Het is te hopen dat, eens, iemand van omstreeks dertig jaar zijn verdere leven aan Huygens zal wijden, zodat hij omstreeks zijn zeventigste in staat zal zijn de biografie te schrijven waarnaar we al zo lang uitzien,” schreef Jacob Smit in 1980 in zijn levensbeschrijving van Constantijn Huygens. “Met dit proefschrift geef ik inzicht in althans één facet van dat zo rijke leven: dat van zijn relatie tot de schilderkunst,” belooft de 29-jarige Inge Broekman in haar dissertatie, Constantijn Huygens, de kunst en het hof, die zij vorige week woensdag, op 17 november, aan de UvA verdedigde. In 2005 publiceerde zij al een voorloper van deze studie, haar doctoraalscriptie, uitgegeven als boek, getiteld De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687)Of Broekman nu ook haar verdere leven aan Huygens zal wijden is nog de vraag, desondanks zette zij met haar proefschrift alvast een belangrijke eerste stap, met belangrijke resultaten. Zo concludeert zij dat Huygens’ poëzie over de schilderkunst vooral een sociale functie had: “Waar de situatie vroeg om een gedicht over kunst, of wanneer hij de aandacht naar zich toe kon trekken door het schrijven van een lofzang op een portret van een belangrijke relatie, was hij als geen ander in staat een gepast vers te schrijven, het liefst in doorwrocht Latijn.” Huygens’ kunstkennerschap diende uiteindelijk maar één doel: het consolideren van de Huygensdynastie binnen de hofcultuur van stadhouder Frederik Hendrik, aldus Broekman. Haar proefschrift Constantijn Huygens, de kunst en het hof is sinds vorige week in zijn geheel digitaal te lezen via de  UvA-DARE, of te lezen en lenen vanuit het UB-magazijn of het Instituut Kunstgeschiedenis.

Vandaag, 12 november, om precies 12 uur, verdedigt Jan Rock, verbonden aan de Leerstoelgroep Moderne Nederlandse Letterkunde van de UvA, zijn proefschrift Papieren monumenten. Over diepe breuken en lange lijnen in de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden, 1591-1863. Het boek is binnenkort beschikbaar bij de P.C. Hoofthuisbibliotheek, nu al te leen uit het UB Magazijn en online beschikbaar via UvA-DARE.
Papieren monumenten gaat over vervalsingen van oude literaire en historische teksten uit Nederland en Vlaanderen, zoals het bekende Oera Lindaboek uit 1867 en de invloedrijke Rijmkroniek van Klaas Kolijn, die tussen 1700 en 1777 onder geleerden een affaire ontketende. Rock’s stelling is dat dergelijke succesvolle misleidingen ons veel kunnen vertellen over het functioneren van de Nederlandse filologie. Nieuwsgierig? Download en lees het hele proefschrift via deze link.

C8989CE4-1321-B0BE-A4C84F2E116D683C_FOTO_IN

Van 19 tot en met 23 oktober is het internationale Open Access Week. Ook de UvA doet mee, door op verschillende locaties Open Access-activiteiten te organiseren en publicaties van medewerkers kostenloos online beschikbaar te maken via de eigen digitale repository UvA-DARE. Wie gebruik wil maken van deze actie en zijn of haar papieren artikelen, essays of losse hoofdstukken een tweede digitaal leven wil schenken kan tot 1 november terecht bij de balies van de faculteitsbibliotheken of de UB. Let op: het materiaal wordt niet geretourneerd en dus wordt aangeraden een kopie in te leveren. Belangrijke voorwaarde is dat de te digitaliseren teksten auteursrechtvrij zijn.

Voor meer informatie over Open Access-week klik hier, of mail naar: dare@uva.nl.

Meer weten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van copyright en van contracten met uitgevers? Klik hier, of ga naar de Copyright toolbox

Vanaf deze week in UvA-DARE/ Dissertations-Online: het proefschrift getiteld The Use of Conditionals in Argumentation. A Proposal for the Analysis and Evaluation of Argumentatively Used Conditionals, over het gebruik en de functie van ‘als-dan-zinnen’ tijdens discussies, bezien vanuit een nieuw perspectief: de argumentatieleer, met verwijzing naar het meer-traditionele ‘als-dan-onderzoek’ uit de logica en taalkunde. Auteur is Janne Maaike Gerlofs, verbonden aan de leerstoelgroep Taalbeheersing van de UvA. Afgelopen dinsdag 16 juni promoveerde hij op de dissertatie, die nu dus al online beschikbaar is en direct te downloaden via deze link. Voor een Nederlandstalige samenvatting van Gerlofs’ proefschrift klik hier. 

Afgelopen vrijdag, 29 mei, promoveerde UvA-taalkundige Suzanne Aalberse op haar dissertatie Inflectional Economy and Politeness. Morphology-internal and morphology-external factors in the loss of second person marking in Dutch: een onderzoek naar het verdwijnen van de oorspronkelijke tweede persoon enkelvoud in het Nederlands, du, die tot en met de zestiende eeuw als aanspreekvorm werd gebruikt in plaats van het huidige jij. Hoe du onder invloed van verstedelijking en immigratie werd verdrongen door de beleefde meervoudsvorm jij, waarom een dergelijke verandering wél in het Nederlands, maar niet in andere Europese talen plaatsvond, is nu te lezen in de digitale editie van Aalberse’s proefschrift, die is opgenomen in UvA-DARE/ Dissertations Online. De papieren versie zal binnenkort in de P.C. Hoofthuis-bibliotheek beschikbaar zijn.

u%20of%20jij4plaatje

Wil je je Master scriptie of proefschrift online beschikbaar maken? Informatie hierover vind je bij UvA Scripties Online en UvA Dissertations Online. Gedigitaliseerde scripties en proefschriften komen terecht in de Digital Academic Repository van de UvA (UvA Dare), een digitaal archief waarin al je publicaties veilig voor toekomstig gebruik worden bewaard en dat ervoor zorgt dat die publicaties zichtbaar worden binnen een landelijk en internationaal netwerk van informatiediensten. In UvA Dare kunnen allerlei soorten digitale publicaties worden ingediend (naast scripties en proefschriften ook artikelen, boeken, hoofdstukken van boeken, preprints etcetera). Geadviseerd wordt je teksten in PDF-formaat in te dienen. Voor het aanleveren van documenten wend je je tot de contactpersoon van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Bert Zeeman: B.Zeeman@uva.nl.

Veel gestelde vragen m.b.t. UvA Dare

Papieren Master en doctoraalscripties zijn nog altijd te vinden via het scriptiebestand en te raadplegen in de verschillende bibliotheekvestigingen.

Blog Stats

  • 71,670 hits

Vakreferent op Twitter

Oeps: Twitter reageert niet. Wacht svp een paar minuten en ververs deze pagina.

RSS Onbekende RSS-invoer

  • Er is een fout opgetreden. De feed is waarschijnlijk uit de lucht. Probeer later opnieuw.

Archief

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.